Kierownik Zakładu

 

 

prof. dr hab. n. med. Zygmunt Pojda

 

 

 

 

Zastępca kierownika

dr n. med. Katarzyna Siennicka

 

Sekretariat

Zofia Zielińska

 

Pracownia Biologii Komórki Macierzystej

Kierownik Pracowni – dr n. med. Katarzyna Siennicka

Pracownicy:

mgr Anna Słysz

mgr inż. Kinga Rusinek

inż. Agata Michalak

konsultant: dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

 

Bank Komórek Macierzystych i Tkanek

Kierownik Pracowni – mgr Karolina Janik-Kosacka

Pracownicy:

lic. Emilia Kuchta – koordynator Banku

lic. Katarzyna Caban

mgr inż. Aleksandra Warzybok

mgr Magdalena Gutek

 

DANE KONTAKTOWE

 

02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5,  wejście F (budynek naukowy)

Tel. +48 22 396 31 65

@: zofia.zielinska@pib-nio.pl (Sekretariat)

 

OPIS ZAKŁADU

Zakład Medycyny Regeneracyjnej składa się z Pracowni Biologii Komórki Macierzystej (część naukowa) i Banku Komórek Macierzystych i Tkanek (część kliniczna). Dysponuje laboratorium uprawnionym do przygotowywania przeszczepów na użytek kliniczny, laboratorium naukowo-badawczym (badania in vitro komórek macierzystych, progenitorowych i komórek nowotworowych, stanowisko do badania hipoksji, stanowisko biodruku 3D).

Aktualnie budowane jest laboratorium klasy GMP przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP, ATiMP, ATMP-HE), w tym komórek modyfikowanych genetycznie przeznaczonych do immunoterapii nowotworów (CAR-T). Bank Komórek Macierzystych i Tkanek, zlokalizowany w odrębnym budynku, dysponuje kriostatami o łącznej pojemności 7 560 l dla przechowywania żywych komórek i tkanek do celów transplantacyjnych w temperaturze -1700C ze stanowiskiem do kontrolowanego zamrażania i rozmrażania przeszczepów. Odrębne pomieszczenie o statusie Zakładu Inżynierii Genetycznej przeznaczone jest do przechowywania CAR-T przeznaczonych do użytku klinicznego.

Głównymi kierunkami badań naukowych Zakładu są:

  • Badanie biologii komórek macierzystych izolowanych z tkanek Pacjentów,
  • Badania nad zastosowaniami mezenchymalnych komórek macierzystych do regeneracji uszkodzonych tkanek w przebiegu choroby nowotworowej, choroby popromiennej (terapia radiacyjna), urazów i oparzeń
  • Badanie interakcji pomiędzy komórkami nowotworowymi a tkanką otaczającą nowotwór, poszukiwanie metody wykorzystania mezenchymalnych komórek macierzystych do hamowania proliferacji nowotworu,
  • Badanie in vitro trójwymiarowych konstruktów, wytwarzanych techniką biodruku 3D (drukowane przestrzenne żywymi komórkami) lub wytwarzania sferoidów i organoidów w hodowli 3D, składających się z komórek nowotworowych i komórek zrębu tkankowego i ich wykorzystywanie do testowania komórek układu odpornościowego i leków,
  • Wykorzystanie komórek macierzystych i progenitorowych do konstrukcji biomateriałów i bioprotez,
  • Projektowanie i wytwarzanie zaawansowanych produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) do badań klinicznych w onkologii,
  • Udział w pracach nad uzyskaniem leku przydatnego w leczeniu COVID-19.

Zespół naukowy Zakładu realizuje krajowe i międzynarodowe projekty badawcze (w ciągu ostatnich 5 lat – 9 projektów grantowych o łącznej kwocie dofinansowania >36 mln zł).

 

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE

 

Debski T, Wysocki J, Siennicka K, Jaroszewicz J, Szlazak K, Swieszkowski W, Pojda Z: Modified histopathological protocol for poly-e-caprolactone scaffolds preserving their trabecular, honeycomb-like structure. Materials 2022;15,art. no 1732, DOI: 10:3390/ma15051732  IF=3.623

Siennicka K, Zolocinska A, Debski T, Pojda Z: Comparison of the donor age-dependent and in vitro culture-dependent mesenchymal stem cell aging in rat model. Stem Cells International 2021, DOI: 10.1155/2021/6665358, IF=5.443

Siennicka K, Piotrowski P, Olszewski W, Gajewska M, Mazur S, Pojda Z: In vivo supportive effects of mesenchymal stem cells on fat graft stabilization and local induction of angiogenesis are not dependent on the cell donor age or in vitro cell culture duration. Rejuvenation Research 2021;24:441-448, DOI: 10.1089/rej.2021.0042  IF=4.663

Debski T, Kijenska-Gawronska E, Zolocinska A, Siennicka K, Slysz A,  Paskal W,  Wlodarski PK, Swieszkowski W, Pojda Z: Bioactive nanofiber-based conduits in a peripheral nerve gap management – an animal model study. International Journal of Molecular Sciences 2021;22 iss. 11, DOI: 10.3390/ijms22115588 IF=5.924

Dębski T, Kurzyk A, Osuchowska B, Wysocki J, Jaroszewicz J, Święszkowski W, Pojda Z: Scaffold vascularization method using an adipose-derived stem cell (ASC)-seeded scaffold prefabricated with a flow-through pedicle. Stem Cell Research & Therapy 2020,11,34; DOI:10.1186/s13287-019-1535-z  IF=4.660

Archacka K, Bem J, Brzoska E, Czerwinska AM, Grabowska I, Kasprzycka P, Hoinkis D, Siennicka K, Pojda Z, Bernas P, Binkowski R, Jastrzebska K, Kupiec A, Malesza M, Michalczewska E, Soszynska M, Ilach K, Streminska W, Ciemerych MA: Beneficial effect of IL-4 and SDF-1 on myogenic potential of mouse and human adipose tissue-derived stromal cells. Cells 2020; 9:1479; doi:10.3390/cells9061479  IF=4.829

Zołocińska A, Siennicka K, Debski T, Gut G, Mazur S, Gajewska M, Kaminski A, Pojda Z: Comparison of mouse, rat and rabbit models for adipose-derived stem cells (ASC) research. Current Research in Translational Medicine 2020;68:205-210   IF=2.353

Kurzyk A, Dębski T, Święszkowski W, Pojda Z: Comparison of adipose stem cells sources from various locations of rat body for their application for seeding on polymer scaffolds. J Biomater Sci Polym Ed 2019 Jan 27:1-22. doi: 10.1080/09205063.2019.1570433. IF=1.91

Kurzyk A, Ostrowska B, Swieszkowski W, Pojda Z: Characterization and Optimization of the Seeding Process of Adipose Stem Cells on the Polycaprolactone Scaffolds. Stem Cells International 2019; article number: 1201927, DOI: 10.1155/2019/1201927. IF=3.989

Skirecki T, Drechsler S, Hoser G, Jafarmadar M, Siennicka K, Pojda Z, Kawiak J, Osuchowski MF: The fluctuations of leukocytes and circulating cytokines in septinc humanized mice vary with outcome. Frontiers in Immunology 2019; 10, Article Number:1427, DOI: 10.3389/fimmu.2019.01427  IF=6.429

 

PATENTY, ZGŁOSZENIA PATENTOWE

 

Patent Nr: PL430364-A1 Expression panel useful for assessing  suitability of mesenchymal stem cells, comprises agent for assessing level of markers e.g. lymphoid enhancer-binding factor 1 and intraflagellar transport protein 88 Właściciele: Uniwersytet Warszawski; Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (Pojda Z, Siennicka K), OPENEXOME SPC, 28.12.2020 r

Patent Nr: PL430359-A1 Multiplying adipose tissue-derived stem cells (ADSC) in vitro by multiplying isolated ADSC in presence of stromal cell-derived factor (SDF)-1 alpha and interleukin (IL)-4, thus increasing their potential for skeletal muscle regeneration. Właściciele: Uniwersytet Warszawski; Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (Pojda Z, Siennicka K), 28.12.2020 r.

Patent Nr: PL434140-A1 Radioactive implant used for selective irradiation of tissues in individual, comprises radioactive isotope grain which is attached to plate made of a material constituting barrier to ionizing radiation Właściciel: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (Siennicka K, Pojda Z, Piotrowski PA, Kulik A, Gruszczyńska E), 29.05.2020

 

Obrony prac doktorskich (promotor prof. Zygmunt Pojda)

dr n. med. Tomasz Dębski: Wpływ prefabrykacji chirurgicznej rusztowań polimerowych na właściwości angiogenne i osteogenne komórek ADSC. Data nadania stopnia doktora: 08.10.2018, wyróżnienie Rady Naukowej NIO-PIB

dr n.med. Agata Kurzyk: Wykorzystanie mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej do konstrukcji polimerowo-komórkowych rusztowań do regeneracji ubytków kostnych. Data nadania stopnia doktora: 10.04.2019, wyróżnienie Rady Naukowej NIO-PIB, Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP

dr n. med. Katarzyna Siennicka: Badanie zależności pomiędzy morfologicznymi i czynnościowymi parametrami mezenchymalnych komórek tkanki tłuszczowej (ASC) a wiekiem szczura – dawcy komórek. Data nadania stopnia doktora: 12.06.2019, wyróżnienie Rady Naukowej NIO-PIB

dr n. med. Aleksandra Zołocińska: Badanie zdolności mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej (ASC) do stymulowania regeneracji uszkodzonych nerwów obwodowych szczura z wykorzystaniem rusztowań tkankowych. Data nadania stopnia doktora: 8.09.2021