Sekretariat: Lidia Pluta
Tel. 22546 22 40
Fax. 22546 32 40
e-mail: sekretariatzmn@coi.pl

 

Diagności Laboratoryjni:

Adiunkci: dr n. med. Małgorzata Fuksiewicz, dr hab. n. med. Beata Kotowicz

Asystenci:

mgr Alicja Berezowska

St. Technicy:

Hanna Madejska, Jolanta Makuch

St. Statystycy Medyczni:

Wanda Sabak, Hanna Wichrowska

 

Pracownia Markerów Nowotworowych prowadzi zarówno działalność diagnostyczno-usługową jak i naukową. W ramach działalności rutynowej wykonujemy oznaczenia stężeń standardowych markerów nowotworowych takich jak: CEA, CA 125, PSA, FreePSA, CA 19.9, CA 15.3, βhCG, AFP, SCC, CYFRY 21.1, HE4, NSE, inhibiny B, chromograniny A, kalcytoniny, tyreoglobuliny, przeciwciał anty-Tg i anty-TPO,hormonów tarczycy: TSH, FT3, FT4 oraz witaminy D3. Wszystkie parametry oznaczane są dla pacjentów z Centrum Onkologii, jak i zleceniodawców zewnętrznych. W ramach działalności komercyjnej wykonujemy badania dla placówek medycznych państwowych i prywatnych, a także dla pacjentów indywidualnych, szczególnie w zakresie rzadkich oznaczeń, które ze względu na specyfikę COI wykonywane są w naszej Pracowni (SCC, CYFRA 21.1, kalcytonina, inhibina B, chromogranina A).
W oparciu o wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę prowadzimy działalność edukacyjną obejmującą: staże dla studentów, kierowanie specjalizacjami z dziedziny laboratoryjnej diagnostyki medycznej, prowadzenie staży specjalizacyjnych w zakresie markerów białkowych dla diagnostów i lekarzy, jako podmiot uprawniony do prowadzenia staży kierunkowych, zatwierdzony przez Ministra Zdrowia. Ponadto naszą wiedzę przekazujemy na wykładach dla studentów, w ramach PTOK, CMKP, kursów doszkalających oraz warsztatów naukowych dla diagnostów, pielęgniarek i lekarzy. Bierzemy udział w konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych, gdzie prezentujemy wyniki naszych badań, dotyczących wartości oznaczania markerów nowotworowych w praktyce klinicznej.

Podstawowym kierunkiem naszej działalności naukowej jest ocena klinicznej przydatności oznaczania nowo wprowadzanych markerów oraz potencjalnych biomarkerów takich jak: cytokiny i ich rozpuszczalne receptory, czynniki wzrostu, metaloproteinazy i ich tkankowe inhibitory, czy YKL-40. Kontynuowane są także badania dotyczące klinicznej użyteczności standardowych markerów nowotworowych jako potencjalnych niezależnych czynników predykcyjnych i prognostycznych dla wskazanych grup chorych. Wyposażenie Pracowni Markerów Nowotworowych umożliwia wykonywanie oznaczeń zarówno na analizatorach immunochemicznych jak i manualnie metodą ELISA. Posiadamy zamrażarki na -700 C, które umożliwiają nam prowadzenie archiwum surowic, przechowywanych do badań naukowych, w tym od chorych na mięsaki tkanek miękkich i kości, czerniaka, na nowotwory jądra, przewodu pokarmowego i narządu rodnego. Wysoko wykwalifikowana kadra oraz wyposażenie Pracowni to czynniki, które decydują o propozycjach współpracy naukowej z Klinikami COI oraz z innymi ośrodkami naukowymi.