Dyrektor Instytutu prof. Jan Walewski uczestniczył w zespole Ministra Zdrowia, który odbył serię spotkań z przedstawicielami nauki i administracji USA w dziedzinie zdrowia w dniach 11-13.07.2018 r. Zasadniczym celem wizyty było podpisanie przez Ministra Prof. Łukasza Szumowskiego i Sekretarza Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej USA Alexa Azara umowy ramowej o współpracy w dziedzinie nauk biomedycznych (Memorandum of Understanding), które nastąpiło w dniu 13 lipca 2018 r. Jest to pierwsza umowa dwustronna w dziedzinie zdrowia podpisana przez Rząd wolnej Polski z USA. Poprzednia umowa w tej dziedzinie obejmująca nasz Instytut i National Cancer Institute była zawarta w 1978 r. przy udziale prof. Tadeusza Koszarowskiego, wówczas dyrektora Instytutu.

 

Polska delegacja rozmawiała też o współpracy i rozwoju wzajemnych kontaktów m.in. z pierwszym wicedyrektorem Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH) Laurencem Tabakiem, dyrektorem Narodowego Instytutu Chorób Serca i Płuc (NHLBI) Garym H. Gibbonsem oraz menedżerami Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) i Narodowego Instytutu Raka (NCI) Edwardem Trimble.

Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości wykorzystania amerykańskich doświadczeń w dziedzinie badań naukowych, wprowadzania innowacji terapeutycznych oraz prowadzenia rejestrów medycznych. Rezultatem spotkań i rozmów będą wspólne programy naukowe i badawcze, wymiany i szkolenia naukowców, a przede wszystkim tworzenie bezpośrednich relacji między instytucjami i jednostkami z Polski i USA.

 

W zespole Ministra uczestniczyli ponadto, prof. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prof. Andrzej Górski z Centrum Medycznego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Roman Topór-Mądry, prof. Piotr Czauderna, przewodniczący Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, a także Łukasz Wojdyga, z-ca dyrektora departamentu współpracy międzynarodowej MNiSW, kierujący pracami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

W agendzie delegacji znalazły się także spotkania z członkami Polsko-Amerykańskiej Rady Biznesu i przedstawicielami Polonii naukowej.

 

Uczestniczący w rozmowach dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Łukasz Wojdyga zapowiedział, że owocem rozmów z amerykańskimi instytucjami naukowymi będzie uruchomienie, jeszcze w tym roku, nowego programu stypendiów naukowych i finansowania wyjazdów na studia doktoranckie oraz programy badawcze około stu polskich młodych naukowców z dziedziny medycyny i nauk biomedycznych.

„Podpisanie umowy politycznej na wysokim szczeblu jest ważne, jednak równie ważne jest jej przełożenie na praktyczną współpracę i konkretne projekty, realizowane wspólnie przez polskie i amerykańskie instytucje i organizacje” powiedział Minister Szumowski.

 

Na podstawie materiału PAP i MZ

 

Przedstawiciele Instytutu Onkologii – prof. Jan Walewski i dr med. Joanna Didkowska odbyli spotkania robocze w National Cancer Institute w celu omówienia projektów współpracy naukowej oraz wymiany doświadczeń w tworzeniu sieci kompleksowych centrów onkologii. Prof. Jan Walewski wraz z prof. Piotrem Czauderną i dr Jakubem Berezowskim, zastępcą dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ spotkali się z dr Edwardem Trimble, dyrektorem Center for Global Health, NCI, dr Henry’m Ciolino, dyrektorem Office of Cancer Centers, NCI, dr Paul’em Pinsky, kierownikiem Early Detection Research Branch, Division of Cancer Prevention, NCI. Prof. Walewski przedstawił 4 projekty prospektywnych badan populacyjnych dotyczących badan przesiewowych raka szyjki macicy i raka jelita grubego opracowane przez zespół prof. Michała Kamińskiego i prof. Andrzeja Nowakowskiego z Centrum Profilaktyki Nowotworów (1. Participation In Competing strategies for COLorectal cancer screenINg – a randOmized health services study (PICCOLINO Study), 2. European Polyp Surveillance Trials (EPoS Trials), 3. Overdiagnosis in colorectal cancer screening and surveillance (OVERSELL project, 4. HPV testing in Polish population-based cervical cancer screening – a randomized healthcare policy trial. HIPPO project). Projekty te spotkały się z zainteresowaniem i możliwości ich wspólnej realizacji będą dyskutowane w najbliższym czasie.

Prof. Piotr Czauderna przedstawił koncepcję struktury i zasad funkcjonowania Narodowej Sieci Onkologicznej planowanej w Polsce, a dr Ciolino podzielił się doświadczeniami NCI w tworzeniu, finansowaniu i kontroli jakości funkcjonowania sieci ośrodków onkologicznych desygnowanych przez NCI w USA. Wymiana doświadczeń i konsultacje będą kontynuowane w miarę postępu prac regulacyjnych w Polsce.

Dr Joanna Didkowska uczestniczyła wraz z mgr Pawłem Koczkodajem z Zakładu Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów (ZEPN), który aktualnie odbywa kurs szkoleniowy w NCI, w spotkaniach z dr Mark’iem Parascandola, Dyrektorem Programu Tobacco Control Research Branch, Division of Cancer Control and Population Sciences, NCI oraz dr Eric’em Feuer, kierownikiem Statistical Research and Applications Branch, NCI. ZEPN od dawna współpracuje z NCI i ma osiągnięcia w tworzeniu programów profilaktyki pierwotnej w Polsce i w innych krajach regionu. Obecne rozmowy dotyczyły możliwości rozwinięcia tej współpracy polegającej m. in. na utworzeniu aplikacji dla urządzeń mobilnych wspomagającej zaprzestanie palenia tytoniu, zainicjowaniu badania klinicznego dotyczącego optymalizacji dawkowania cytyzyny w leczeniu nikotynizmu, badaniu populacyjnym wpływu obecności ośrodków wykonujących kolonoskopię przesiewową na umieralność (w tym badanie odległości od ośrodka), badaniu wpływu zanieczyszczenia powietrza na zachorowania na raka płuca (ocena frakcji zachorowań związanych z zanieczyszczeniem), nawiązaniu współpracy z CISNET (Cancer Intervention and Surveillance Modelling Network), pozwalającej na wskazanie obszarów interwencji zdrowotnej poprzez  zmianę zachowań zdrowotnych (Translating Research into Public Health Policy).

Ponadto, w spotkaniu z dr Magdaleną Thurin, kierownikiem Programu w Division of Cancer Treatment and Diagnosis omówiono istniejące i potencjalne możliwości wspólnej realizacji badań wczesnych faz.