Informacja o naszych projektach jest już na stronie szkoły http://warsaw4phd.eu/

Proszę użyć dokumentów pdf tam zdeponowanych przy nazwie naszego instytutu.

 

 

Kierownik specjalizacji medycyna Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD

Michał Mikula, dr hab., profesor instytutu

e-mail: mikula.michal@coi.pl


Rekrutacja na stanowisko Doktoranta – Stypendysty: grudzień 2022

Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Warszawską Szkołą Doktorską Nauk Ścisłych i BioMedycznych Warsaw-4-Phd w dniach od 21 grudnia 2022 do 04 stycznia 2023 prowadzić będzie rekrutację na stanowisko Doktoranta –Stypendysty do projektu pt. „Rola zaburzeń metabolicznych modulowanych białkiem MTARC2 w raku jelita grubego” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS23. Kierownikiem projektu jest dr hab. Michał Mikula.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę:

https://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/projekty-badawcze/


Rekrutacja na stanowisko Doktoranta – Stypendysty: sierpień 2021

Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Warszawską Szkołą Doktorską Nauk Ścisłych i BioMedycznych Warsaw-4-Phd w dniach 4 sierpnia 2021 r. – 18 sierpnia 2021 r. prowadzić będzie rekrutację na stanowisko Doktoranta –Stypendysty do projektu pt. „Przedefiniowanie mechanizmów śmierci komórki na drodze entozy; rola białek HAX1 i SEPT7 w regulacji entozy w modelach raka piersi in vivo i in vitro” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Kierowaniem projektu jest dr hab. Ewa A. Grzybowska, prof. Instytutu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę:

https://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/projekty-badawcze/


Rekrutacja na stanowisko Doktoranta –Stypendysty

Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Warszawską Szkołą Doktorską Nauk Ścisłych i BioMedycznych Warsaw-4-Phd w dniach 24 maja 2021 r. – 6 czerwca 2021r. prowadzić będzie rekrutację na stanowisko Doktoranta –Stypendysty do projektu pt. „Charakterystyka molekularna odpowiedzi na neoadjuwantową chemioradioterapię u chorych na miejscowo zaawansowane mięsaki tkanek miękkich” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Kierowaniem projektu jest dr hab. Anna M. Czarnecka, prof. Instytutu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę:

https://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/projekty-badawcze/

 

Wyniki rekrutacji czerwiec 2021


Rekrutacja: sierpień 2020 r.

Nabór dokumentów kandydatów do Szkoły Doktorskiej online rozpocznie się 05 sierpnia 2020 r. i potrwa do 18 sierpnia 2020.

Aktualne projekty: http://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/projekty-badawcze/

 

Wyniki z rekrutacji wrzesień 2020r.

 


Rekrutacja: maj 2020 r.

Nabór dokumentów kandydatów do Szkoły Doktorskiej online rozpocznie się 25 maja 2020 r. i potrwa do 07 czerwca 2020.

Aktualne projekty: http://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/projekty-badawcze/


 

Informacja o naszych projektach jest już na stronie szkoły http://warsaw4phd.eu/

Proszę użyć dokumentów pdf tam zdeponowanych przy nazwie naszego instytutu.

 

 

Kierownik specjalizacji medycyna Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD

Michał Mikula, dr hab., profesor instytutu

e-mail: mikula.michal@coi.pl

 

WYNIKI    –    Rekrutacji 2020/2021

 


 

2 kwietnia 2019 r. w Instytucie Biologii Doświadczalnej, dyrektorzy 9 instytutów naukowych podpisali Umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 r. i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna.

http://www.warsaw4phd.eu/

 

Szkoła będzie prowadzona przez 9 instytutów naukowych:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk (jednostka wiodąca szkoły)

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD rozpocznie się 05.08.2019 r.

 

 

Osoba do kontaktu:

Pełnomocnik Dyrektora ds. Szkoły Doktorskiej

Michał Mikula, dr hab., profesor instytutu

e-mail: mikula.michal@coi.pl

Tel.: 225462655

 

Szkołę Doktorską w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie powołano Zarządzeniem Dyrektora COI nr 34/2019.

Harmonogram i zakresu rekrutacji do szkoły doktorskiej

https://fs.siteor.com/nencki/files/Downloads/20190520144205/Decyzja12.2019.pdf?1558363326

Dokumenty Szkoły:

Regulamin

https://fs.siteor.com/nencki/files/Downloads/20190509075049/Regulamin_Warsaw-4-PhD.pdf?1557388254

Zasady Rekrutacji

https://fs.siteor.com/nencki/files/Downloads/20190509075049/Zasady_rekrutacji_Warsaw-4-PhD.pdf?1557388254

Program Kształcenia

https://fs.siteor.com/nencki/files/Downloads/20190509075049/Program_Kszta%C5%82cenia_Warsaw-4-PhD.pdf?1557388255

 

 


Wyniki rekrutacji -wrzesień 2019