Wyniki konkursu na finansowanie grantów wewnętrznych NIO-PIB

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informuję, że w konkursie na granty wewnętrzne zostało zgłoszonych 27 projektów badawczych.
Zgodnie z Zarządzeniem 78/2019 Komisja do przeprowadzenia konkursu na finansowanie grantów wewnętrznych przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną zgłoszonych projektów badawczych i jednogłośnie zdecydowała, że do finansowania zostaną zakwalifikowane 22 projekty.
Poniższa tabela przedstawia wykaz grantów wewnętrznych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego zakwalifikowanych do finansowania w kolejności alfabetycznej.

Załącznik