Otwarcie nowego PET-CT oraz bunkra w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

PET-CT, co to? To pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa – jedna z najlepszych metod diagnostycznych, która znalazła zastosowanie w onkologii.   Na czym polega? Wykrywa zmiany na poziomie komórek i tkanek, co ma szczególne znaczenie dla identyfikacji wczesnych zmian nowotworowych. Łączy...

Już 20-22 września 2023 w Buffalo, USA odbędzie się 3 Sympozjum im. Marii Skłodowskiej-Curie na temat badań i opieki nad chorymi na Raka.

Celem Sympozjum jest promowanie współpracy między badaczami nowotworów i świadczeniodawcami, firmami biotechnologicznymi, farmaceutycznymi i decydentami z USA, Kanady i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, mającej na celu opracowanie nowych metod leczenia raka, zmniejszenie zachorowalności...

Światowy Dzień Raka Płuca

1 sierpnia to Światowy Dzień Raka Płuca – nowotworu o największej zachorowalności i umieralności w Polsce, będącym najczęściej wykrywanym nowotworem u mężczyzn i drugim pod względem występowania (po raku piersi) u kobiet. W ciągu ostatnich 10 lat dokonał się ogromny postęp zar...

Profesor Jan Walewski zaprezentował korzyści i aktualne osiągnięcia wdrażania metody terapii komórkami Car -T w hematologii podczas 45. Edycji OECI Oncology Days w Paryżu

W dniach 14-16 czerwca 2023 r. odbyła się  45. edycja OECI Oncology Days. To prestiżowe wydarzenie, w którym wzięło udział ponad 350 uczestników, zostało zorganizowane we współpracy z Instytutem Curie i przy wsparciu agencji COMM Santé, pod auspicjami Fondation pour la Recherche sur ...

Certyfikacja umiejętności osób wykonujących badania kolposkopowe: program pilotażowy NIO-PIB – Zapraszamy!

Szanowni Państwo, platforma kierowana jest do lekarzy realizujących etap pogłębionej diagnostyki w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy i została przygotowana przez Centralny Ośrodek Koordynujący w ramach realizacji zadania pn. „Certyfikacja kolposkopistów realizujących Prog...