Zmiana organizacji ruchu na parkingu NIO-PIB

W terminie od dnia 30.03.2023 r. do dnia 14.04.2023 r. w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi ulega przedłużeniu zamknięcie dojścia pieszego ze skrzyżowania ulic W. Pileckiego i W.K. Roentgena do budynków Narodowego Instytutu Onkologii. Na teren NIO-PIB można wejść od strony ul. ...

Innowacyjny projekt „Optymalizacja zapobiegania rakowi jelita grubego poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji” (OperA).

OperA Klinika Gastroenterologii Onkologicznej i Zakład Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii realizuje innowacyjny projekt „Optymalizacja zapobiegania rakowi jelita grubego poprzez  wykorzystanie sztucznej inteligencji” (OperA). Projekt  finansowany jest ze środków Unii...

Seminarium naukowo-integracyjne klinik i zakładów naukowych „Zakład Epidemiologii Prewencji Pierwotnej Nowotworów”

Zapraszamy na seminarium naukowo-integracyjne klinik i zakładów naukowych NIO-PIB „Zakład Epidemiologii Prewencji Pierwotnej Nowotworów” Joanna Didkowska, Marta Mańczuk, Krzysztof Przewoźniak, Magdalena Cedzyńska, Paweł Koczkodaj. Zapraszamy do osobistego udziału 23.03.2022 r. o godzinie...

NIO-PIB partnerem konsorcjum EurOPDX

Z przyjemnością zawiadamiamy o przyjęciu naszego Instytutu do grona EurOPDX (https://www.europdx.eu) – multidyscyplinarnej sieci ośrodków naukowych wyspecjalizowanych w onkologii przedklinicznej i translacyjnej, których wspólnym celem jest tworzenie klinicznie istotnych modeli nowotworó...

Konferencja „Innowacje i wdrożenia w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucje Badawczym”.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji „Innowacje i wdrożenia w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucje Badawczym”, która odbędzie się już 18 kwietnia 2023 roku w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym przy ul. W.K. R...

Eksperci Instytutu na „Listach Stu”

Miło nam poinformować, iż na „Liście stu 2022”, prestiżowym plebiscycie Pulsu Medycyny, znalazło się, aż dziesięciu ekspertów NIO-PIB. Wśród osób wyróżnionych ważnych dla systemu ochrony zdrowia znaleźli się prof. Jan Walewski – kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego...

100 lat czasopisma Nowotwory

Sto lat temu, w 1923 roku, ukazało się pierwsze polskie pismo onkologiczne: Biuletyn Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka. W 1928 roku zmieniono tytuł, dodając do poprzedniej wersji tylko jedno, ważne słowo: Nowotwory. Ten tytuł od dekad towarzyszy kolejnym pokoleniom polskich onkologó...

Seminarium naukowo-integracyjne klinik i zakładów naukowych „Medycyna regeneracyjna – stan obecny i kierunki dalszego rozwoju”

Szanowni Państwo, Zapraszamy na seminarium naukowo-integracyjne klinik i zakładów naukowych NIO-PIB „Medycyna regeneracyjna – stan obecny i kierunki dalszego rozwoju” Prof. dr hab. med. Zygmunt Pojda Zapraszamy do osobistego udziału 16.02.2022 r. o godzinie 13.00 w auli im. prof. Tadeus...