Ważne informacje dla Pacjentów PIB-NIO
Ważne informacje dla Pacjentów PIB-NIO
W służbie pacjenta i nauki
W służbie pacjenta i nauki

Misją Instytutu jest tworzenie nowej wiedzy w dziedzinie onkologii oraz standardów optymalnego postępowania w celu realizacji narodowej strategii przeciwdziałania chorobom nowotworowym

Aktualności

Innowacyjny projekt „Optymalizacja zapobiegania rakowi jelita grubego poprzez  wykorzystanie sztucznej inteligencji” (OperA).
24mar
OperA Klinika Gastroenterologii Onkologicznej i Zakład Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii realizuje innowacyjny projekt „Optymalizacj...
Read More
Różnice w dostępie do nowoczesnych terapii leczenia mięsaków na ESMO Sarcoma and Rare Cancers Congress 2023
23mar
Na kongresie ESMO Sarcoma and Rare Cancers Congress 2023, który odbył się w dniach 20–22 marca 2023 r. w Lugano zaprezentowano międzynarodowe dane doty...
Read More
Przegląd 22.02.2023 – 22.03.2023 NIO-PIB w mediach
23mar
NIO-PIB w prestiżowym konsorcjum naukowym https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/nio-pib-polski-w-prestizowej-sieci-naukowej https://politykazdrowotna.com/a...
Read More

Partnerstwo i współpraca

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie w liczbach

88
lat tradycji
726
łóżek szpitalnych
86 tys.
hospitalizowanych osób
400 tys.
porady ambulatoryjne
436
lekarzy