Ważne informacje dla Pacjentów PIB-NIO
Ważne informacje dla Pacjentów PIB-NIO
W służbie pacjenta i nauki
W służbie pacjenta i nauki

Misją Instytutu jest tworzenie nowej wiedzy w dziedzinie onkologii oraz standardów optymalnego postępowania w celu realizacji narodowej strategii przeciwdziałania chorobom nowotworowym

Aktualności

Podwójne gratulacje dla Pana Profesora Piotra Rutkowskiego – Kierownika Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków NIO-PIB
24lis
Pan Profesor po raz kolejny znalazł się w gronie najczęściej cytowanych polskich naukowców wg rankingu Highly Cited Researchers. „Lista Highly Cited Res...
Read More
Spotkanie dot. wypracowania wspólnego stanowiska ekspertów dot. planu wdrożenia wytycznych do polskiego systemu opieki onkologicznej
24lis
W dniu 14 listopada odbyło się kluczowe spotkanie ekspertów z zakresu onkologii, poświęcone implementacji wytycznych w polskim systemie opieki onkologic...
Read More
Dyrektor Instytutu, Profesor Jan Walewski odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”
24lis
Mamy zaszczyt poinformować o przyznaniu Dyrektorowi Instytutu, Profesorowi Janowi Walewskiemu, Złotego Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia e...
Read More

Partnerstwo i współpraca

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie w liczbach

88
lat tradycji
726
łóżek szpitalnych
86 tys.
hospitalizowanych osób
400 tys.
porady ambulatoryjne
436
lekarzy